Te afli la: Home / Media / Legislatie / / Anunt incadrare SC BLUE LINE ENERGY SRL, Sann...

Anunt incadrare SC BLUE LINE ENERGY SRL, Sannicoara

SC BLUE LINE ENERGY SRL, titular al proiectului "Schimbare generator conversie eolian/solar”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Schimbare generator conversie eolian/solar”, propus a fi amplasat în localitatea Sânnicoară, fn, CF 25160, CF 25161, comuna Chiochiș, județul Bistriţa-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni - joi între orele 900 1500 şi vineri între orele 9001300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.