Energie eoliana, energie regenerabila.

Anunturi

Anunt Public – Blue Line Energy SRL – 12.02.2024

In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului,  cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.544/2001 privind accesul la informatie

SOCIETATEA/TITULAR: SC BLUE LINE ENERGY SRL

SEDIU : str. Principala, nr. 96, comuna Nuseni, sat Rusu de Sus, judetul Bistrita -Nasaud, cod postal 4217206

TELEFON/FAX: 0263-350298

ACTIVITATEA : producere energie electrica din potential eolian

AMPLASARE OBIECTIV : extravilanul comunei Bestepe, judet Tulcea identificat prin F12 , T71, Nb808, De786, De794, De797, De806, judetul Tulcea

SCOPUL  ACTIVITATII: PRODUCTIA DE ENERGIE ELECTRICA .

PREZENTAREA  ACTIVITATII :

procesul tehnologic de productie este reprezentat de productia de energie electrica prin conversia energiei vantului (considerata energie regenerabila) cu ajutorul a 3 turbine eoliene . cu putere nominala de 2,05 MW ,pentru care s-a obtinut Autorizatia de mediu nr.39/30.07.2019 cu termen de valabilitate 5 (cinci) ani .

INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu :

APA – nu se utilizeaza in procesul de producere a energiei electrice .

AER – energia obtinuta din potential eolian este considerata „energie verde „, fara emisii in aer.

SOL – achizitionare de material absorbant pentru a interveni in caz de poluari accidentale cu produse petroliere (combustibili, uleiuri ) provenite de la mijloacele de transport care asigura mentenanta/monitorizarea .

BIODIVERSITATEA – turbinele NU sunt amplasate in situri Natura 2000 . Se efectueaza monitorizarea permanenta pentru a identifica evetuale coliziuni ale pasarilor/chiropterelor. Raportul de monitorizare se depune anual la APM Tulcea .

ANUNTA

publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu revizuita. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul  Agentiei  pentru Protectia Mediului Tulcea, la sediul APM Tulcea, str.Isaccei, nr.73,  (Clădire Donaris), etaj 3, Municipiul Tulcea, de luni până  joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00, telefon 0240/510622, fax 0240/510621, de luni pana joi, între orele 8.00—16.30 și vineri, intre orele 08.00 – 14.00.

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu – Mex Energy SRL – 25.10.2023

S.C. MEX DEJ LOGISTIC S.R.L. anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reamplasare turbina eoliana T3, construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri de exploatare, construire cai de acces si racordare la SEN”, propus a se amplasa in judelul Tulcea, mun.Tulcea, tarlaua 181/A3138/1; T1821A3142; T185/43156; T185/3158; T185/P3162;De3t44 De 3147;De3146;De314611; De 3148; De 3157; De 3161; De 3165; DJ 222, sau identificat prin nr.cf 37557; 30649; 38513; 38514; 385 15 37481;31983; 30648; 32633;34405;33376;33939, nr.cadastral37557;6787;38513;38514; 385 15;37481; 31983; 6633; 32633; 34405; 3337 6; 33939. Proiectul acordului de mediu si infonnatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea, din Str. Isaccei, nr. 73, (Cladire Donaris), etaj 3, Tulcea, in zilele de luni pdndjoi intre orele 08.00-16.30 qi vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro. observaliile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Tulcea, din strada Str. Isaccei, nr. 73, (Cladire Donaris), etaj 3, Tulcea, in zilele de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TULCEA – Adresa Tulcea, Str. Isaccei, nr. 73, (Cladire Donaris), etaj 3 Tel: 02405 10620, 0240510622, 0240510623; Fax:02405 1062

Anunt public privind decizia etapei de încadrare – Blue Line Energy SRL – 11.10.2023

S.C. BLUE LINE ENERGY S.R.L., titular al proiectului ,,AMPLASARE ANSAMBLU CONTAINERE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P .M. Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „AMPLASARE ANSAMBLU CONTAINERE”, propus a se implementa în extravilanul satului Agighiol, corn. Valea Nucarilor, jud. Tulcea sau identificat prin T 20, P 5, nr. cad. 38861, 38859. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Tulcea, strada lsaccei, nr. 73, (Clădirea Donaris), et. 3, Tulcea, în zilele de luni până joi ,între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Tulcea.

Anunt Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – Blue Line Energy SRL – 21.09.2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu S.C. BLUE LINE ENERGY S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,AMPLASARE ANSAMBLU CONTAINERE”, propus a se realiza în extravilanul satului Agighiol, com. Valea Nucarilor, jud. Tulcea sau identificat prin T 20, P 5, nr. cad. 38861, 38859, conform certificatului de urbanism nr. 49/25.11.2022, emis de Comuna Valea Nucarilor. Informaţiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. lsaccei, nr. 73, (Clădirea Donaris), etaj 3, municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00 şi la sediul beneficiarului S.C. BLUE LINE ENERGY S.R.L., din sat Rusu de Sus, nr. 96, comuna Nuseni, jud. Bistriţa-Năsăud, Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, str. lsaccei, nr. 73, (Clădirea Donaris), et. 3, site: http://apmtl.anpm.ro.

 

Anunt Public dezbatere publica – Mex Dej Logistic – 05.07.2023

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Reamplasare turbină eoliană T3, construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri de exploatare, construire căi de acces şi racordare la SEN” propus a fi realizat în judeţul Tulcea, mun.Tulcea, tarlaua 181/A3138/l; T182/A3142; T185/A3156; T185/3158; T185/P3162; De 3144; De 3147; De 3146; De 3146/1; De 3148; De 3157; De 3164; De 3165; DJ 222, sau identificat prin nr.cf 37557; 30649; 38513; 38514; 38515; 37481; 31983; 30648; 32633; 34405; 33376; 33939, nr.cadastral 37557; 6787; 38513; 38514; 38515;37481;31983;6633;32633;34405;33376;33939. Titular: SC MEX DEJ LOGISTIC SRL
Tipul deciziei posibile luate de AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, (Clădire Donaris), et.3, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00 Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmtl.anpm.ro. Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul elaboratorului – SC ECO GREEN CONSULTING SRL din Tulcea , str. Gării , nr. 1, bl. Gl, sc.C, ap.3, în data de 18 august 2023, începând cu orele 13:00. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind Raportul privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, (Clădire Donaris), et.3, în zilele de luni până joi, între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00, pâna la data de 18.08.2023, data dezbaterii publice.

Anunt Public privin depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu – Avellana COM SRL

SC A VELLANA COM SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire parc eolian, amenajare drumuri în interiorul parcelelor, modernizare căi de acces, construire reţea electrică şi racordare la sistemul energetic naţional”, propus a se realiza în judeţul Tulcea, mun.Tulcea, Tarlaua 227, Parcela 3953/4, Tarlaua 230, Parcela 3955 , sau identificat prin nr.cf 52895, 52916, nr.cadastral 52895, 52916, Tarlaua 230, Parcela 3977, sau identificat prin nr.cf 53078, nr.cadastral 53078, Tarlaua 230, Parcela 3960, T 229, Parcela 3956, T 226, Parcela 3947, T 230, Parcela 3960, Drumuri de exploatare T 231, Parcela 3964/1, T 230, Parcela 3963, T-Parcela 3986, T 232, Parcela 3981, T 230, Parcela 3975, sau identificat prin nr.cf 52918, 52922, 52921, 52920, 52856, 52854, 52857, 52858, 52859, 52795, 52796, 52954, 52958, 52894, 52901, 53094, 53020, 52979, nr.cadastral 52918, 52922, 52921, 52920, 52856, 52854, 52857, 52858, 52859, 52795,52796,52954,52958,52894,52901,53094,53020,52979.
Informaţiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.Isaccei, nr.73, (Clădire Donaris), etaj 3, Municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00 şi la sediul beneficiarului SC A VELLANA COM SRL, mun. Dej, Str. Narcisei, nr.24, jud.Cluj.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, str.Isaccei, nr.73, (Clădire Donaris), etaj 3, Municipiul Tulcea, site: http://apmtl.anpm.ro.

Anunt Public – Blue Line Energy SRL 11.05.2023

Blue Line Energy SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus și observatiile publicului se primesc la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie , nr.5 , telefon 0240510620, Fax: 0240510621, de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 , pe parcursul procedurii de reglementare.

Anunț Public privind Decizia Etapei de încadrare-Mex Dej Logistic 11.05.2023

Mex Dej Logistic SRL, titular al proiectului “Reamplasare Turbina Eoliana T3, Construire Parc Fotovoltaic, Amenajare Drumuri de Exploatare, Construire Cai De Acces  Si Racordare la SEN”, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei Etapei de incadrare de catre APM Tulcca, prin continuarea procedurii cu intocmirea raportului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Reamplasare Turbina Eoliana T3, Construire Parc Fotovoltaic, Amenajare Drumuri de Exploatare, Construire Cai De Acces  Si Racordare la SEN”

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – Mex Dej Logistic SRL

Mex Dej Logistic SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reamplasare turbina eoliană T3, construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri de exploatare, construire cai de acces și racordare la SEN„.

Anunt Public – Blue Line Energy SRL – 05.04.2023

           Blue Line Energy SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.

           Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul  APM Tulcea, str.14 Noiembrie , nr.5 , telefon 0240510620, Fax: 0240510621, de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 , pe parcursul procedurii de reglementare.

Anunt Public privind decizia etapei de incadrare-Blue Line Power SRL-22.02.2023

S.C. BLUE LINE POWER S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Tulcea prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reautorizare lucrări rămase de executat conf. AC7/2009 schimbare soluţie tehnică construire staţie de transformare”, propus a fi amplasat în corn. Valea Nucarilor, T 20, P 5, nr. cadastral 30430, 30429, jud. Tulcea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea din strada Isaccei, nr. 73, Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Tulcea.

Anunt Public – Blue Line Energy SRL – 14.02.2023

ANUNTA

publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii

autorizatiei de mediu.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si

observatiile publicului se primesc la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie , nr.5 , telefon

0240510620, Fax: 0240510621, de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.30 si vineri intre orele

8.00-14.00 , pe parcursul procedurii de reglementare.

SOCIETATEA/TITULAR : SC BLUE LINE ENERGY SRL

SEDIUL : Sat Rusu de Sus, Comuna Nuseni, Nr. 96, Judet Bistriţa-Năsăud.

TELEFON/FAX : Tel: 0741/234933, 0743468842, 0263/350298,

ACTIVITATEA : COD CAEN rev.2 – 3511Productia de energie electrica

AMPLASARE OBIECTIV-Sat Beştepe, Comuna Beştepe, T71, Parcela NB 808, Judet Tulcea.

SCOPUL ACTIVITATII : desfasurarea activitatii de producere energie electrica utilizand

potentialul solar al zonei .

PREZENTAREA ACTIVITATII: : Centrala electrica fotovoltaica produce energie electrica prin

conversia directa a energiei solare in energie electrica. Invertoarele transforma energia electrica

produsa de panouri din curent continuu in curent alternativ trifazat. Transformatoarele de putere

transforma energia electrica de la tensiunea de 0,4 kV la tensiunea de 20 kV (tensiunea retelei

electrice de distributie publica). Energia electrica produsa se transmite catre reteaua electrica

publica prin intermediul unei celule electrice de 20 kV instalata intr-un container (statie de

transformare).

– centrala electrica fotovoltatica Pi-1,1 MW ; realizata din 5168 panouri tip NU-JD, fabricant

SHARP de 445 Wp si 20 invertoare tip Huawei SUN 2000-10KTL-M1 de 100 kW.

– Baterie de stocare a energiei nou proiectata Pstocare = 0,5 MW. Sistem de stocare cu

acumulatori Li-ion 1000kVA/675kWh..

-Pi/Si total instalat in centrala (CEE+CEF+BS) =7,75MW/8,19MVA

P/S – pierderi in centrala (CEE+CEF+BS)=145kW/153.9kVA

P/S – servicii interne centrala (CEE+CEF+BS) = 95kW/105,56kVA

Puterea maxima care poate fi evacuata de centrala in PCC este de Pmax.evac./Smax.

evac. = 7,51MW/7,935MVA.

INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact

asupra factorilor de mediu :

APA :NU este cazul .Pe amplasament NU exista cursuri de apa permanente/nepermanente . Nu

se utilizeaza apa .

AER : NU este cazul .Nu sunt emisii de gaze in procesul de productie a energiei electrice din

potential eolian .

SOL : Deseurile generate pe amplasament sunt colectate selectiv si predate conform

contractului cu SC JT GRUP SRL .

BIODIVERSITATE :amplasamentul parcului fotovoltaic NU este situat in situri Natura 2000 .

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – Blue Line Power SRL – 30.01.2023

S.C. BLUE LINE POWER S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reautorizare lucrări rămase de executat conf. AC7/2009 schimbare solutie tehnică construire statie de transformare”, propus a fi amplasat în corn. Valea Nucarilor, T 20, P 5, nr. cadastral 30430, 30429, jud. Tulcea. Informaţiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P .M. Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00 şi la sediul S.C. BLUE LINE POWER S.R.L. din comuna Nuseni, sat Rusu de Sus, nr. 1A, parter, jud. Bistriţa Năsăsud.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, str. 14 noiembrie, nr. 5, site: http://apmtl.anpm.ro.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – 15.04.2022

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – 15.10.2021

SC BLUE LINE ENERGY SRL cu sediul in Com. Nuseni, loc. Rusu de Sus. Str. Principala, nr. 96, jud. Bistrita Nasaud anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA MIXTA EOLIAN/SOLAR/BATERIE – CENTRALA SOLARA BLUE 2″, propus a se realiza in com. Bestepe, T32, A242/2/6, nr. cad 33976, jud. Tulcea.
lnformatiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, de luni pänä joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 si la sediul beneficiarului SC BLUE LINE ENERGY SRL – Com. Nuseni, loc. Rusu de Sus. Str. Principala, nr. 96, jud. Bistrita Näsäud
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str. 14 noiembrie, nr.5, site: http://apmtl.anpm.ro

 

ANUNT PUBLIC – BLUE LINE ENERGY – 18.08.2021

In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului – cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr.544/2001 privind accesul la informatie

SOCIETATEA/TITULAR: BLUE LINE ENERGY SRL

SEDIUL: comuna Nuseni, sat Rusu de Sus, str. Principala nr. 96, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427206

TELEFON/FAX: 0263-350.298

ACTIVITATEA: COD CAEN 3511 PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA

AMPLASARE OBIECTIV- extravilan comuna Valea Nucarilor, sat Agighiol, judet Tulcea, F12, T20, P5).

SCOPUL ACTIVITATII: producere energie electrica utilizand potentialul eolian al zonei.

PREZENTAREA ACTIVITATII: pentru producerea energiei electrice s-a construit un parc eolian alcatuit din 2 turbine eolienne tip Powerwind 56. Turbinele sunt de construcţie obişnuită, ele fiind alcătuite constructiv dintr-un turn tronconic cu înălţimea de 71 m, pe care s-a montat nacela, aceasta din urmă susţinând majoritatea sistemelor anexe şi în primul rând rotorul cu cele trei palete ce descriu un diametru de 56 m. Nacela are posibilitatea de a se roti pentru a poziţiona rotorul perpendicular pe direcţia vântului.

Întregul proces tehnologic este automatizat astfel încât intervenţia omului să nu fie necesară decât de câteva ori pe an pentru revizii sau în caz de avarii deosebite.

INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu:

APA: nu este cazul, pe amplasamentul turbinei nu sunt surse de apa.

AER: producerea energiei electrice cu ajutorul turbinei eoliene nu conduc la emisii in aer.

SOL: Deseurile generate pe amplasament sunt colectate si preluate de firma care asigura mentenanta (Wind Service International SRL).

BIODIVERSITATE: amplasamentul turbinelor nu este situat in arii protejate.

Anunt Public-Mex Dej Logistic – 12.08.2021

MEX DEJ LOGISTIC SRL, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL “REAMPLASARE TURBINA EOLIANA T3, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI RACORDARE LA SEN“, amplasat in F12
extravilan, municipiul Tulcea, jud. TULCEA T181/A3138/1; T182/A3142;T185/A3156; T185/3158; T185/P3162; De3144; De3147; De3146; De3146/1;De3148; De3157; De3161; De3165; DJ222; CF37557;30649; 38513; 38514;38515; 33762; 31983; 30648; 32633; 34405; 33376; 33939; NC37557; 6787;38513; 38514; 38515; 33762; 31983; 6633; 32633; 34405; 33376; 33939.
Anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal “Reamplasare Turbina Eoliana T3, Construire Parc Fotovoltaic, Amenajare Drumuri de Exploatare, Construire Cai De Acces Si Racordare la SEN“, Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, Tulcea, de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri in intervalul orar 08:00-14:00, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt Public-Mex Dej Logistic – 09.08.2021

MEX DEJ LOGISTIC SRL, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL “REAMPLASARE TURBINA EOLIANA T3, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI RACORDARE LA SEN“, amplasat in F12
extravilan, municipiul Tulcea, jud. TULCEA T181/A3138/1; T182/A3142;T185/A3156; T185/3158; T185/P3162; De3144; De3147; De3146; De3146/1;De3148; De3157; De3161; De3165; DJ222; CF37557;30649; 38513; 38514;38515; 33762; 31983; 30648; 32633; 34405; 33376; 33939; NC37557; 6787;38513; 38514; 38515; 33762; 31983; 6633; 32633; 34405; 33376; 33939.
Anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal “Reamplasare Turbina Eoliana T3, Construire Parc Fotovoltaic, Amenajare Drumuri de Exploatare, Construire Cai De Acces Si Racordare la SEN“, Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, Tulcea, de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri in intervalul orar 08:00-14:00, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt Public – Line Energy – 05.07.2021

Anunt de Informare PUZ – Blue Line Energy SRL – 07.06.2021

Blue Line Energy S.R.L. cu sediul in judetul Bistrita-Nasaud, sat Rusu de Sus, Com. Nuseni, anunta publicul interesat asupra elaborarii primei versiuni a Planului Urbanistic ZonalConstruire Centrala Electrica Mixta Eolian/Solar/Baterie – Centrala Solara Blue 2„, cu amplasamentul in F12 Extraviln T32 – A242/2/6, nr. cad./CF 33976, Comuna Bestepe, Judetul Tulcea, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea cu sediul in strada 14 Noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, office@apmtl.anpm.ro, de luni pana vineri intre orele 09:00-13:00 si la sediul titularului din Bistrita-Nasaud, Str. Principala, nr. 96 (email: office@bluelineenergy.ro).

Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Tulcea in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

 

Anunt incadrare SC BLUE LINE ENERGY SRL, Sannicoara
SC BLUE LINE ENERGY SRL, titular al proiectului „Schimbare generator conversie eolian/solar”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Schimbare generator conversie eolian/solar”, propus a fi amplasat in localitatea Sannicoara, fn, CF 25160, CF 25161, comuna Chiochis, judetul Bistrita-Nasaud.

 

Anunt solicitare SC BLUE LINE ENERGY SRL, Sannicoara
SC BLUE LINE ENERGY SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Schimbare generator conversie eolian/solar”, propus a fi amplasat in localitatea Sannicoara, fn, CF 25160, CF 25161, comuna Chiochis, judetul Bistrita-Nasaud.

 

Anunt public Primaria Bestepe, judet Tulcea
ln conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului – cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr.544/2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA/TITULAR: SC BLUE LINE ENERGYSRL ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.